Во партнерство помеѓу „ТТЗ Текстилен кластер – Македонија" и „Браншова организација за текстил и облекло" – Бугарија, во склоп на пограничниот проект ''Градење на интернационална конкурентност на текстилните компании во пограничниот регион „Македонија-Бугарија'', се изготвија два стратешки документи со кои се дефинира визијата на регионот: Регионален кластер со препознатливи, брендирани и иновативни производи, со висока технологија и модерно организирано производство, со развиена инфраструктура, во кои што текстилот претставува престижна професија.  Од досегашните активности во склоп на проектот се креираше брендот "Доверлив балкански производител на облека", кој претставува концепт што ги поврзува двата погранични региони на Балканот: Македонија и Бугарија. Двата региони имаат добро развиено производство на облека и долгогодишно искуство во производство за познатите европски брендови. На овој начин, компаниите од овој регион ќе ја зголемат понудата на капацитети за производство на облека, и понудата на разновидни производни можности и продукти за европските купувачи. Концептот беше промовиран и на саемот Premier Vision Manufacturing во Париз, на заедничкиот македонско-бугарски штанд, каде успешно се презентираа 10 водечки текстилни компании од Македонија и Бугарија. Саемот Premier Vision Manufacturing се одржа од 19-21 септември 2017 во Париз, на која 5 компании од Македонија и 5 компании од Бугарија имаа презентација на своите произоди на заедничкиот штанд. 10 фирми (5 компании од Македонија 5 компании од Бугарија). Целта на саемот беше да се промовираат компаниите од текстилната индустрија од пограничниот регион на меѓународните целни групи и да стекнат доверба во нив. За време на саемот беа промовирани креираното лого и слоганот “Trusted Balkan Apparel”. Исто така на саемот беше презентиран и изработениот ТВ видео спот кој ги презентира предностите и можностите што ги нуди пограничниот регион во индустријата за текстил и облека. Видео спотот беше дизајниран и направен со во функција на постигнување на Регионалната визија, како и за промовирање на регионот и градење на конкурентност на компаниите од регионот на меѓународните пазари.

Social Networks

Contact info

Текстилно Трговско Здружение - Текстилен кластер

Димитрие Чуповски 13, кат 2, канцеларија 17, 1000 Скопје
Email: 
[email protected][email protected][email protected]
Тел: + 389 23 244 093       

 

Copywrights

* tta.org.mk 
Трговско Текстилно Здружениe - Текстилен Кластер