image image image image image
ЗАЕДНИЧКА СОРАБОТКА БЕНЕФИТ ЗА СИТЕ Read the Full Story
Информации за текстилниот сектор Текстилната индустрија во Македонија е сектор со долга традиција и искуство. Околу 600 фирми со околу 40.000 работници,  Read the Full Story
За TTЗ-TK Текстилната Трговска Асоцијација - Кластер за текстил“ е непрофитна организација која ги застапува македонските фирми вклучени на било каков начин во текстилната индустрија.  Read the Full Story
Проекти на Текстилниот кластер Текстилнaта Трговска Асоцијација - Текстилен кластер е вклучена во неколку меѓугранични и европски проекти, што овозможува нејзина размена на искуства со асоцијации од регионот и од Европа.  Read the Full Story
Контакт Текстилно Трговско Здружение - Текстилен кластер Tел: 02/3 244 093 Ул. Димитрие Чуповски бр. 13, кат 2, канцеларија 17, 1000 Скопје, Македонија Read the Full Story

Social Networks

Contact info

Текстилно Трговско Здружение - Текстилен кластер

Димитрие Чуповски 13, кат 2, канцеларија 17, 1000 Скопје
Email: 
[email protected][email protected][email protected]
Тел: + 389 23 244 093       

 

Copywrights

* tta.org.mk 
Трговско Текстилно Здружениe - Текстилен Кластер