Up

Проект ‘Јакнење на капацитетите на текстилната индустрија во пограничниот регион преку учење на добри практики и имплементација на промотивни активности' CCI Number: 2007CB16IPO007

За да може да ги симнете документите логирајте се на формата за најава погоре.

Презентација "УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ" - проект ‘Јакнење на капацитетите на текстилната индустрија во пограничниот регион преку учење на добри практики и имплементација на промотивни активности'
СТУДИЈА ЗА ПРОЦЕНКА И АНАЛИЗА НА ПОСТОЕЧКАТА СОСТОЈБА И РАЗВОЈ НА ТЕКСТИЛНАТА И КОНФЕКЦИСКАТА ИНДУСТРИЈА ВО ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН
Презентација "ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ВО ТЕКСТИЛНИТЕ КОМПАНИИ" - проект ‘Јакнење на капацитетите на текстилната индустрија во пограничниот регион преку учење на добри практики и имплементација на промотивни активности'
Стратегија за промоција на текстилната индустријата во меѓуграничното подрачје со Република Бугарија - проект ‘Јакнење на капацитетите на текстилната индустрија во пограничниот регион преку учење на добри практики и имплементација на промотивни акт
Предлог политики - проект ‘Јакнење на капацитетите на текстилната индустрија во пограничниот регион преку учење на добри практики и имплементација на промотивни активности'
 
 

Social Networks

Contact info

Текстилно Трговско Здружение - Текстилен кластер

Димитрие Чуповски 13, кат 2, канцеларија 17, 1000 Скопје
Email: 
[email protected][email protected][email protected]
Тел: + 389 23 244 093       

 

Copywrights

* tta.org.mk 
Трговско Текстилно Здружениe - Текстилен Кластер