Up

Проект ‘Градење на интернационална конкурентност на текстилните компании во пограничниот регион МК-БГ' CB006.1.31.146 / РД-02-29-207,17.10.2016

ПРВ ПРЕКУГРАНИЧЕН ТЕКСТИЛЕН КЛАСТЕР ВИЗИЈА НА РЕГИОНОТ
Стратегија на позиционирање
Self-assessment questionnaire and Risk-assessment questionnaire
Epxerts for praparation of companies for the faire
 
 

Social Networks

Contact info

Текстилно Трговско Здружение - Текстилен кластер

Димитрие Чуповски 13, кат 2, канцеларија 17, 1000 Скопје
Email: 
[email protected][email protected][email protected]
Тел: + 389 23 244 093       

 

Copywrights

* tta.org.mk 
Трговско Текстилно Здружениe - Текстилен Кластер