• Поврзување

 • Информации за можностите за поврзување и можност да се стави понуда или побарувачкаУслуги за домашни компании:

 • Организирање на Б2Б настани

 • Организирање настап на саеми

 • Организирање на семинара базирани на потребите на членките

 • Промоција на членките

 • Истражување на пазар и поврзување со клиенти

 • Услуги за странски компании:

 • Воспоставување на контакти со производители во Македонија

 • Логистичка подршка при посета на производители во Македонија

 

Спроведување на семинари за шивачки вештини и менаџмент:

На нашите семинари се пренесуваат основите на производството на облека, како и најновите резултати од развојот на модата и колекцијата, се претставува технологијата во практичната имплементација и се поддржува размената на искуство помеѓу фирмите и учесниците. 


Инженери со практично искуство одговараат на индивидуалните потреби на учесниците во мали групи.

 

 • Средно ниво на менаџмент во шивалницата

Пренесување на техничко, организаторско и социјално знаење (Know How) за раководители на линија за производство и раководители на група (шивалница).

 • Практични студии за време (Организација на процеси)

Техника за запис на време според германскиот REFA систем директно на работното место на шиење.

 • Средно ниво на менаџмент во кројачница

Пренесување на техничко, организаторско и социјално знаење (Know How) за раководители на линија за производство и раководители на група (кројачница). 

 • Практичен менаџмент на квалитет

Систематска обработка на проблеми со квалитетот, решенија и постапка за подобрување на квалитетот од практично искуство.

 • Конструкција на крој – Дел 1: Основен крој и промена на модел

Подучување на производствени групи блузи и фустани, женски јакни и пантолони, од едноставен основен крој до дизајнерски крој

 • Конструкција на крој  – Дел 2: Градирање и оптимирање на крој/колекција/модел

Подучување на производствени групи блузи и фустани, женски јакни и пантолони, од градирање до оптимирање на кројот 

 • Работни системи и структурирање на процесите

Евалуација на анализите за фактичката состојба, структурирање на работните места, како и нивно поврзување.

 • Подобри квалификации на шивачките

Пренесување на актуелно знаење (Know How) за шивачки, наука за штофови, техники на шиење, наука за машини

 

Спроведување на консултантски услуги:

АС/ ИС анализи и консултации за подобрување / реорганизација на производството со:
 
• Оптимална анализа на процесите 
• Студии за снимање на времето
• Евалуација на работата
• Правилно планирање на производството и менаџментот 
• Оптимално управување со ресурсите
• Управување со квалитетот 
• Контролирање 
• Оптимален распоред на работното место
• Обуки за работа и методи

 

Social Networks

Contact info

Текстилно Трговско Здружение - Текстилен кластер

Димитрие Чуповски 13, кат 2, канцеларија 17, 1000 Скопје
Email: 
[email protected][email protected][email protected]
Тел: + 389 23 244 093       

 

Copywrights

* tta.org.mk 
Трговско Текстилно Здружениe - Текстилен Кластер