image image image image image
ЗАЕДНИЧКА СОРАБОТКА БЕНЕФИТ ЗА СИТЕ Read the Full Story
Информации за текстилниот сектор Текстилната индустрија во Македонија е сектор со долга традиција и искуство. Околу 600 фирми со околу 40.000 работници,  Read the Full Story
За TTЗ-TK Текстилната Трговска Асоцијација - Кластер за текстил“ е непрофитна организација која ги застапува македонските фирми вклучени на било каков начин во текстилната индустрија.  Read the Full Story
Проекти на Текстилниот кластер Текстилнaта Трговска Асоцијација - Текстилен кластер е вклучена во неколку меѓугранични и европски проекти, што овозможува нејзина размена на искуства со асоцијации од регионот и од Европа.  Read the Full Story
Контакт Текстилно Трговско Здружение - Текстилен кластер Tел: 02/3 244 093 Ул. Димитрие Чуповски бр. 13, кат 2, канцеларија 17, 1000 Скопје, Македонија Read the Full Story

Внесете е-пошта за вашата сметка. Ќе ви биде испратен верификациски код. Кога ќе го добиете верификацискиот код ќе можете да одберете нова шифра за вашата сметка.

Social Networks

Contact info

Текстилно Трговско Здружение - Текстилен кластер

Димитрие Чуповски 13, кат 2, канцеларија 17, 1000 Скопје
Email: 
[email protected][email protected][email protected]
Тел: + 389 23 244 093       

 

Copywrights

* tta.org.mk 
Трговско Текстилно Здружениe - Текстилен Кластер